حضور شرکت مهندسی پزشکی ویرا در ششمین کنگره بین المللی جراحی مغز و اعصاب

صبح روز پنجشنبه، بیست و سوم ارديبهشت ماه سال 1393، مراسم افتتاحيه ششمین کنگره بین المللی جراحی مغز و اعصاب، با حضور پروفسور سمیعی رئیس کنگره مغز و اعصاب، پسر ایشان دکتر امیر سمیعی و خانواده ایشان ، اعضاء کنگره و اساتید ایرانی و 46 استاد خارجی در مرکز همایش های دکتر قرضی

اعضاء تیم شرکت کننده:

میلاد سعادت (مدیر اجرایی شرکت)
حامد معصومی (سرپرست تیم تصویربرداری)
خانم توتونچی (کارشناس بازاریابی و فروش شرکت)
بهاره ابراهیمی (کارشناس بازاریابی و فروش شرکت)
خانم کارخانه (کارشناس بازاریابی و فروش شرکت)
حسام معصومی (سرپرست فنی بخش IT شرکت)
نرگس افشار (کارشناس برنامه نویسی)
علی کوهی (تدارکات)
یاور مسکینی (فیلمبردار)