حضور شرکت ویراطب در ششمین انجمن علمی راینولوژی ایران

ششمین کنگره بین المللی انجمن علمی راینولوژی ایران در سالن همایش رازی بیمارستان میلاد از تاریخ 1 الی 3 آذر ماه برگزار شد.
این کنگره به منظور بالا بردن سطح درمان و بهبود عملکرد پزشکان صورت میگیرد و گروه فنی مهندسی ویرا و گروه فتوگرافی تهران مفتخر است که در این کنگره حضور به عمل آورده و خدمات خود را در زمینه فنی مهندسی به جامعه پزشکی ارایه میدهد.