ارائه خدمات فنی و مهندسی به جامعه  پزشکی

خدمات CCTV

 

شرکت فنی مهندسی ویرا |دوربین مدار بسته

در کشورهای پیشرفته، امروزه از دوربین‌های دیـجیتالی در موارد مختلف استفاده بهینه به عمل می‌آید. در بخش های پزشکی و بیمارستانی و مطب ها درمانگاه ها،نهادهای دولتی، رستوران‌ها، مراکز ورزشی، دانشـگاه‌ها، مدارس، مهدهای كودك،سـالن‌های سینما و تئاتر، و مراکز دیگر می‌توانند تـوسط این دوربین‌ها تحت پوشش و نظارت قرار گیرند که متأسفانه بدلیل عدم تبلیغات صحیح در این زمینه، بسیاری از مردم هنوز از وجود این تکنولوژی‌ بی‌اطلاع هستند .

بعضی از دوربیـن‌هـا به خاطر قابلـیت گردش 360 درجه این امكان را فراهـم می‌آورند كه تمام محیط اطراف دوربین نصب شده قابل رؤیت و دسترسی باشند. این قابلیت این امکان رافراهم می‌آورد که با تـعداد دوربین کمتری مكان‌های ضروری را كنترل نمود. كه این امر باعث کاهش قابل توجهی از هزینه‌هامی‌گردد، چرا كه می‌توان موقعیت و مکان دل خواه را مشاهده نمود .
دیگر قابلیت‌های دوربین‌های مداربسته

  • قابلـیت ضبـط صدا و تصـویر با کمترین حـجم تا چـند ماه
  • امـکـان جسـتجـوی تصـاویر ضبـط شـده بر اسـاس سـاعت، تـاریخ و موضـوع
  • قـابـلیت ضبـط به دو صـورت از قبـل برنامـه ریزی شـده و دائـم
  • تشـخیص عبور و مرور از جلوی دوربین به صـورت خودكـارامکان
  • انتخاب تعداد فریم، جهت تنظیم کیفیت تصاویر
  • امکان مشـاهده چندین تصویر به صـورت همزمان
  • انتقال تصویر و تهیه پشتیبان به صورت‌ همزمان

این شرکت با بهره‌گیری از موفق‌ترین طراحان و مجریان سیستم‌های حفاظتی و نظارتی با بکارگیری از پیشرفته‌ترین محصولات ایمنی از معتبرترین شرکت‌های جهان آماده ارائه هرگونه کارشناسی ومشاوره در زمینه نصب و راه‌اندازی سیستم دوربین‌های مدار بسته در سطح کشور می‌باشد .